מגמת רפואה

המורה: איתן שמשוביץ
העולם כולו עסוק עכשיו בעניינים של בריאות וחולי. אך, מדובר בהתנהגות יום יומית של הפרט והקהילה.

במגמה נקבל ידע רב ומיומנויות חשובות בתחום הבריאות וכן כלים פרקטיים לאבחון וטיפול במחלות ובמצבי חירום שונים.
נהיה מחוברים עד כמה שאפשר לעולם הרפואה האמיתי משלב רפואת החירום ועד לאשפוז.

הנושאים שילמדו במגמה: אנטומיה ופיזיולוגיה של האדם, מצבי בריאות וחולי. מניעה וטיפול.