חטיבת ביניים, ז'-ט'

הרעיון הגדול: מיומנויות היברידיות כחלק מהסתגלות לדרכי הלמידה בעולם משתנה החל מגיל התיכון ועד השתלבות בשוק העבודה

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt