היכרות עם המגמות ההיברידיות

מטרת על
הקניית מיומנויות היברידיות התואמות למידה במגמות היברידיות
היכרויות עם מגוון המגמות ואופן הלמידה בה שהקח”ל בוחר ומציע

תנאי השתלבות מתחייב: מעקב אחר נוכחות  באחריות הקח”ל  על פי דיווח משוב שוטף של המורים ההיברידים

דגם למידה
סינכרוני וא-סינכרוני

מבנה הלמידה
במחצית ב’ של כיתה ט
לכל מגמה 2 מפגשים סינכרוניים ומפגש א-סינכרוני
כל תלמיד יבחר עד 3 מגמות להיכרות

אחריות הקח”ל
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
אפשרות לשימוש בתוכן דיגיטלי שיפורסם בקרוב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
לדאוג שכל תלמיד מכיר את שם המשתמש שלו והסיסמה במשרד החינוך ונגיש להם