שיעור 1- מבוא והפסוקים בתורה

דף פתיחה- משמעות השורש שמט
-----

דף פתיחה להורדה

מצות שמיטה- הפסוקים
--

מצוות שמיטה להורדה

תרגיל פתיחה שמיטה- פסוקים
---

תרגיל פתיחה להורדה

שיעור 2 – טעמי השמיטה

הארץ לא שלנו-כרטיסייה
-----

הארץ לא שלנו להורדה

שמיטה חברתית-כרטיסייה
--

שמיטה חברתית להורדה

שמיטה רוחנית – כרטיסייה
---

שמיטה רוחנית להורדה

שיעור 3 – הכנות מעשיות