תהליך צמיחה אישית דרך עולם התנ”ך – חוויה אישית של התפתחות דרך לימוד תנ”ך

מתוך לימוד תנ”ך מעמיק נצא למסע התבוננות פנימית שלנו המורים בחלום, ברצון, בבחירה, באמונה וגם בנפילה. בנוסף נקבל כלים ליצירת לימוד שנוגע בנפש התלמיד.

לאתר תנך

מובילי הקהילה: הדס מיטב, נעה הכהן, אלעד בר שלום

פעילות הקהילה:

-פתיחה 13.10  פא”פ

-ארבעה ימי ראשון- סינכרוני
 ארבעה ימי שני – פא”פ

 

 

60 ש”ש – על פני 8 חודשים

רלוונטיות למפת הדרכים לשינוי מערכתי:
קהילת מורים מפתחת תהליכי למידה ומובילה מרחב תהליכי לימוד ויחידת לימוד מא”ה

Recent Posts