הנחיות משרד החינוך להחזרת החינוך המיוחד

עדכון מה-19.04

ממשלת ישראל- משרד החינוך החליט היום, א’- 19.4.20, כ”ה בניסן תשפ”א, להחריג את החינוך המיוחד, ולהשיב את כיתות החינוך המיוחד לבתי הספר, החל מיום ד- כ”ח ניסן, 22.4.20. לאור כך, נדרשת היערכות מיוחדת מכולנו, כפי שתפורט במסמך זה. ההנחיות בכללן כפופות להנחיות ממשלת ישראל, ומשרד החינוך בפרט.

היות ולפי שעה טרם נתנו הנחיות מלאות וברורות, וכיון שאנו ברשת מבינים את הצורך שלכם כמנהלים להיערך למצב מיוחד זה, החלטנו להוציא מסמך זה כמסמך ראשוני וככל שיהיה צורך לעדכנו בהמשך, נעדכן. אנו מודעים גם לכך שהרשויות המקומיות (חלקן) מנחות אתכם אף הן, ודאי שכולנו מחויבים להנחיות הרשות המקומית, ומנהל החש כי חלילה יש סתירה בין המובא בהנחיות הרשת במסמך זה לבין הרשות המקומית יפנה למנהל הקהילה על מנת ליישב את הדברים.

 

גודל השעה מחייב חשיבה, שיקול דעת ואיזון בין מתן מענה פדגוגי ומנהלי מקסימלי לתלמידי החינוך המיוחד, לבין המשך הפעלת הלמידה מרחוק והיערכות לבחינות הבגרות. והכל, תחת שמירה והקפדה דקדקנית על הוראות משרד הבריאות, ומדיניות ממשלת ישראל, כי יחזרו לעבודה רק הנחוצים באמת לשעה הזו. עלינו לזכור כי המגיפה העולמית טרם חלפה, מדובר בדיני נפשות כפשוטו.

 

הנחיות בנוגע להפעלת החינוך המיוחד בבתי הספר:

1- מנהל קח”ל וסגן מנהלי נוכחים פיסית בבית הספר החל מיום ד’, 22.4.

2- מורים רלוונטיים וסייעות חינוך מיוחד- היחס עליו הנחה משרד החינוך במסמך המצורף-  על פי שלב א’ כמפורט  מצ”ב- התייחסות לנושא בעמ’ 1.

3- עובדי מנהל הנדרשים להפעלת החינוך המיוחד בבית הספר- מנהל קח”ל על פי שיקול דעתו, בתיאום ואישורו של מנהל הקהילה האזורית, ובהתאם למספר התלמידים החוזרים לבית הספר, יחליט מי הם עובדי המנהל הדרושים לו על מנת להפעיל את בית הספר. ככלל, המדיניות היא: הפעלה במתכונת מצומצמת, הנדרשת למספר התלמידים המצומצם והכיתות המופעלות, ולמטרה זו בלבד.

4-  עובדי ניקיון- ניתן לבצע ניקיון כללי חד פעמי טרם כניסת התלמידים ביום ד’. 

לאחר מכן, ניקיון נקודתי בחללים והכיתות אותם מפעילים בלבד, ובהם יש לשים דגש על ניקיון וחיטוי מוגבר לאור צרכי השעה.

במידה והחוזה עם ספק הניקיון הוקפא, ניתן לחדשו במייל לספק, ובלבד שיפורט היקף העבודה הנדרשת כעת להפעלת בית הספר והתשלום בגינה במייל זה.

עו”ד מור שמש ממטה הרשת, עומדת לרשותכם ככל שיש לכם צורך בטיפול בנושא זה.

5- מזכירות, אנשי מחשוב ויתר עובדי המינהל- מנהל המבקש להפעיל עובדי מינהל לצרכים כגון: רישום לשנה”ל הבאה, בעיות מחשוב להפעלת למידה מרחוק וכיו”ב, יעשה זאת באישור מנהל הקהילה, תחת מדיניות מצמצמת לפיה: א. מה שניתן לבצע בעבודה מהבית עדיף.     ב. מינימום שעות להשגת הנדרש.

6- הסעות לחינוך המיוחד- בהתאם להנחיות משרד החינוך, הנושא יוסדר על בסיס ההורים ובמידת הצורך, על מנהל הקח”ל לפנות אל הרשות המקומית על מנת שזו תיתן מענה.

 

הנחיות בנוגע לנהלי בריאות ובטיחות בהפעלת בית הספר:

1- תלמיד ייכנס לבית הספר, רק לאחר שהוריו מלאו טופס הצהרה בריאותי הנוגע למצבם הבריאותי של התלמיד ושל הוריו. מחר נשלח אליכם מהרשת אפליקציה ייעודית לצורך מעקב וארגון הנושא, למעוניינים. היתר יכולים להשתמש בטופס ידני כפי שמופיע בנספח למסמך משרד החינוך- ראו במצ”ב לסעיף 3 מטה במסמך זה.

2- את הטופס יש למלא בכל יום מחדש טרם כניסת התלמיד לבית הספר .

3- יתר ההנחיות הנוגעות למספר תלמדים בחלל, ריחוק חברתי, כללי היגיינה ועוד מצורפים בקישור הבא – הנחיות משרד החינוך עמ’ 3 סעיף ב‘.

 

רכש ציוד מיוחד לאור המצב:

ככל הידוע לנו, מרבית הרשויות המקומיות רוכשות צויד היגיינה והתגוננות כגון אלכוג’ל ומסיכות לבתי הספר, אולם ככל שיעלה צורך או חוסר, ניתן לפנות לרועי רנץ מנהל תפעול ולהסתייע ברשת בביצוע הרכש הנדרש.

 

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למנהלי הקהילות,

אנחנו כאן עבורכם, ונעבור את זה יחד.

בברכה,

חמ”ל רשת אמי”ת

יש לכם שאלה? פנו אלינו

Related Projects