ניהול הלמידה הבית ספרית

ניתן לנהל למידה מרחוק באופנים שונים, מבחינת הכלים, עבודת הצוות, ומערכת השעות הבית ספרית. בעמוד זה נסקור את האפשרויות השונות וההמלצות שלנו.

עקרונות

⇐ שימוש בכלים פשוטים ונגישים

⇐ עבודה צוותית של מורי התחום

⇐ יצירת סדר ואחידות בית ספרית.

מערכת שעות

בבניית מערכת שעות מקוונת לתלמיד, יש להתייחס לשבעה מרכיבים משמעותיים:
1. פתיחת יום עם המחנך/מנטור/מורה מקצועי. (ראה תוכן בחלק הרגשי)
2. תכנים לימודיים/משימות
3. סגירה וסיכום יום (רפלקציה) (ראה תוכן בחלק הרגשי)
4. בחירה – במשימה, במתודה, ברמת הקושי
5.  גיוון – במתודות, בתוצרים ובתוכן
6. נקודות משוב ובקרה לאורך הלמידה
7. שילוב פעילות חברתית הפגתית במהלך היום (ראה תוכן בחלק החברתי)

 

למידה שבועית מתמשכת, היוצרת רצף בתוכן ובמשימות:

בתחילת כל שבוע, התלמידים יקבלו סילבוסים ליחידות לימוד שבועיות במספר תחומי דעת. הסילבוס יכיל מערך למידה, משימות ותוצרים נדרשים.

על מנת לקבל עזרה וליווי, המורים יעדכנו באילו ימים ושעות יהיו זמינים וניתן יהיה לפנות אליהם.

חשוב שלכל יחידת לימוד שבועית יהיו לכל הפחות 2 נקודות בקרה שבהן התלמידים שולחים תוצר כלשהו למורים.

בתחילת השבוע, יקבלו התלמידים את יחידות הלימוד השבועיות בכל תחומי הדעת. התלמיד יקבל את מבנה היחידה בתחילת השבוע, יהיה עליו לבחור את המשימות ולתכנן את הזמן שלו ע”מ לסיים את המטלות ולהתחבר למפגשים סינכרוניים בהתאם ללוח הזמנים. 

מומלץ לחלק את היחידה לפרקי זמן מוגדרים מראש – כאשר התלמיד ידע כמה זמן משוער עליו להקדיש לכל פרק ובסוף כל פרק ישנה נקודת בקרה/משימה כלשהי שעל התלמיד למלא ולשלוח למורה. זאת על מנת לסייע לתלמיד לנהל את הלמידה שלו לאורך השבוע.  

מומלץ להכין טבלה מסודרת לכל כיתה המפרטת את כל תחומי הדעת. טבלה זו תאפשר תיעוד מסודר של הלמידה, עבודת הצוות וייעול תהליכי הלמידה.

⇐ ניתן לרכז גם את המשימות של כל השכבות יחד וכך לנהל את הלמידה הבית ספרית.

⇐ מומלץ להוסיף תכני העשרה ולנצל את הלמידה להקניית ידע ומיומנויות שלא מגיעים אליהם בשוטף

⇐ כדאי לרכז את החומרים הנשלחים מעת לעת במרחב אחד – משוב, טימס, גוגל דרייב – כדי שיתאפשר לתלמידים לחזור אליהם

דוגמא לטבלה המרכזת את יחידות הלימוד השבועיות לכל כיתה.

מתודות לגיוון בדרכי ההוראה

מקורות מידע שונים סרטון, טקסטים, שידור חי, אתרי תוכן קיימים

שידורים און ליין 

⇐ אתר גוול 

⇐ שיעורים לקראת בגרויות – און ליין ומוקלטים

⇐ כאן לומדים – אתר תוכן וקישורים לתוכן 

⇐ קמפוס – חלק מתכנית לימודים + העשרה 

⇐ מצגות אינטראקטיביות – כולל תוכן 

⇐ יצירת דפי עבודה אינטראקטיביים

⇐ שילוב משימות בתוך סרטון 

⇐ סיעור מוחות והערות תוך כדי למידה 

 

שילוב תוצרים מגוונים:

הכנת שקופית, הכנת סרטון, כתב חידה, מפת חשיבה, הרצאת טד קצרה, הקלטה, בניית משחקי מחשב, צילום עצמי – לינק לאתר

הכנת מפות חשיבההכנת סרטון אנימציה

יש לכם שאלה? פנו אלינו

Related Projects