0

צום תשעה באב

במעגל השנה העברית חודש אב צום תשעה באב תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן,  ונקבע  לציון חורבן בתי המקדש – חורבן הבית הראשון בשנת 586 לפנה”ס על ידי נבוכדנצר  מלך בבל, וחורבן הבית השני בשנת [...]