0

תכנון זמן הפנאי

פנאי בחופש הגדול – תכנון זמן הפנאי “רבי טרפון אומר :  היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק”. (מסכת אבות ב, טו) תכנון זמן הפנאי א. ענו על השאלה הבאה [...]