0

ספירת העומר

במעגל השנה העברית חודש ניסן / ספירת העומר “וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות, תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית,תספרו חמישים יום; והקרבתם מנחה חדשה [...]