0

ימי בין המצרים 

במעגל השנה העברית תמוז – אב ימי בין המצרים  ימי בין המצרים שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב היו ימים הרי גורל לישראל. עם הבקעת חומות ירושלים לא ניתן היה להדוף את חילות [...]

0

צום יז בתמוז

במעגל השנה העברית בין המצרים -חודש תמוז צום יז בתמוז מה קרה בי”ז בתמוז? יום תחילת החורבן, היום שבו נבקעו חומות ירושלים בימי בית המקדש השני מדוע צמים ולאיזו מטרה? “יש ימים, שכל ישראל [...]

0

צום תשעה באב

במעגל השנה העברית חודש אב צום תשעה באב תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן,  ונקבע  לציון חורבן בתי המקדש – חורבן הבית הראשון בשנת 586 לפנה”ס על ידי נבוכדנצר  מלך בבל, וחורבן הבית השני בשנת [...]