0

ההצבעה באו”ם

פעילות 2 – ההצבעה באו”ם ב-29 בנובמבר 1947 – ט”ז בכסלו תש”ח, הצביעה העצרת הכללית של האו”ם בעד אישור תכנית החלוקה של ארץ-ישראל, על בסיס המלצות הרוב בועדת החקירה [...]

0

רקע היסטורי

מה קדם לכ”ט בנובמבר? באוקטובר 1918 כבשו הבריטים את ארץ ישראל מידי ה אימפריה העותמנית*1 .  1918 בשנת 1920,  קבע ארגון חבר הלאומים*2  כי ארץ ישראל תימסר לבריטים כמנדט*3   עד אשר ייושמו הצהרת [...]