0

מנהיגותו של משה

מעגל השנה העברית חודש אדר ז` באדר / מנהיגותו של משה מתוך אתר ממזרח שמש– המרכז למנהיגות יהודית-חברתית – אמר לו: “כך עלתה במחשבה וכך מנהגו של עולם, דור דור ודורשיו, דור דור [...]