In

השם משכנות שאננים ניתן לה בהשראת פסוק מספר ישעיהו פרק ל`ב, פסוק יח: “וישב עמי בנווה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות”, ונועד לשקף את “שאננותם” של מתיישביה שהעזו לעזוב את הביטחון היחסי שהיקנו להם חומות העיר העתיקה. תחילת ההתארגנות לבניית משכנות שאננים הייתה בשנות החמישים של המאה ה-19. רכישת הקרקע נעשתה כבר ב-1855, שנת ביקורו הרביעי של מונטיפיורי בארץ.

Recent Posts
צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.