In

משה מונטיפיורי (1784 – 1885) נולד באיטליה ובצעירותו עבר לאנגליה.
הצלחתו בעסקי מסחר ובנקאות הפכו אותו לבעל ממון רב ולאחד מעשירי הקהילה היהודית של לונדון ובקרב הציבור האנגלי בכלל.
תרמו לכך גם נישואיו לבת משפחת רוטשילד. הוא נודע כשריף של לונדון וזכה בתואר “סר“.
בשנת 1824 פרש מעסקיו והקדיש את חייו ופעילותו למען מטרות שישרתו את העם היהודי.
נודע בנדבנותו הרבה ובמתן סיוע כספי לנצרכים. שימש נשיא ועד שליחי הקהילות היהודיות וב-1840 פעל לביטול “עלילת דמשק” והגזרות על יהודי ארץ זו שנדונו לעינויים בשל עלילת דם.
במחצית השנייה של המאה ה-18 יצא למסעות במדינות אירופה כדי להיפגש עם מנהיגים ושליטים במטרה למנוע גזרות ורדיפות יהודים.
הוא ביקר שבע פעמים בארץ ישראל וסייע בכספו להקמת התיישבויות חקלאיות רבות.
נדבנותו סייעה לבניית הנדבכים העליונים בחומת הכותל המערבי ובשיקום קבר רחל.
על פעילותו הענפה למען העם היהודי זכה לכינוי “שר היהודים” ויום הולדתו ה-100 נחוג בקהילות ישראל רבות בתפוצות.

Recent Posts
צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.