In

מאה שערים הייתה השכונה החמישית,הגדולה ביותר,והמרוחקת ביותר שנבנתה מחוץ לחומות העיר העתיקה מקורו של שם השכונה בפסוק מפרשת “תולדות”,שהייתה פרשת השבוע בזמן הקמת החברה המייסדת:”ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה`”.
השם נבחר כיוון שמאה שערים שווה בגימטריא ל-666 מספר שעל פי הגר”א -שמקימי השכונה היו צאצאי תלמידיו מסמל את משיח בן יוסף וקיבוץ גלויות.

Recent Posts
צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.