0

שמיטה

הזמן הקובע בפירות לעניין קדושת שביעית הוא החנטה של הפרי. (השלב שנופל הפרח או אחר ההתחלה של הפרי) מתי צריך הפרי לחנוט בשביל שננהג בו קדושת שביעית , מצד אחד א בתשרי הוא ראש השנה לשמיטה? מצד שני טו- [...]

0

ערלה ורבעי

במשך שלוש השנים הראשונות של העץ אסור לאכול את פירותיו. בשנה הרביעית, שנת נטע רבעי, הפירות הם קודש בזמן שבית המקדש היה קיים היו מעלים את הפירות לירושלים . או פודים אותם ומעלים את הכסף לירושלים ורק [...]

0

במסכת ראש השנה פרק א

ארבעה ראשי שנים הם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות באחד בשבט ראש השנה [...]