0

קישורים

במעגל השנה העברית חודש תשרי קישורים הרב יוני לביא   לכבוד השנה החדשה שבפתח קבלו כמה קטעים מיוחדים שיעזרו להגיע לחג טוב יותר. נפתח בכמה תובנות מעוררות תקווה שיפה ושונה תהא השנה, וקטע וידאו על הקשר [...]

0

סימני החג

במעגל השנה העברית חודש תשרי סימני החג אמרו חכמינו זיכרונם לברכה: סימנא מילתא היא. ולפיכך עושים בראש השנה סימנים המראים לטובה, שנזכה בדין ושתתחדש עלינו שנה טובה. וסימנים אלה עושים בשעת סעודה בליל [...]

0

תשליך

במעגל השנה העברית חודש תשרי תשליך “תשליך” היא תפילה הנאמרת בראש השנה ליד מקור מים, והיא נקראת כך בשל הפסוק “ותשליך במצולות ים כל חטאתם” המופיע בתחילת תפילה זו.  בתפילה זו [...]