איסרו חג
היום שלאחר אחד מחגי שלושת הרגלים, פסח שבועות וסוכות נקרא “אסרו חג“. 
שם זה ניתן ליום זה על שם שהוא כמו קשור (אסור מלשון – קשור) ליום החג עצמו.
 וקבעו חכמים כי ביום זה יש קצת חגיגיות ושמחה ולכן אמרו :
כל העושה איסור וחיבור לחג -, ומרבה במאכל ובמשתה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב קרבן“. 
באיסרו חג עושים קצת סעודה חגיגית וכן אסור להספיד בו ואין אומרים תפילות עצובות, כמו תחנון ונפילת אפיים. 
בימינו הנהיגו שבכל בתי הספר בישראל לא מתקיימים לימודים באסרו חג, וחוץ מזהשהתלמידים “די” שמחים, זה נותן גם קצת זמן לעזור בבית לפרק את הסוכה (אחרי סוכות)או להכניס את כלי הפסח למקומם(אחרי הפסח)

למה לא לומדים ב”אסרו חג”?

ממה באה המילה “אסרו”?

                                                                                      
צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.