במעגל השנה העברית

חודש תשרי
חג הסוכות
שמחת בית השואבה

מצוות השמחה בחג הסוכות 
על חג הסוכות נאמר שהוא “זמן שמחתנו“. מצוה לשמוח ולענג את החג.
בזמן שבית המקדש היה קיים, היו שמחים בשמחת בית השואבה
בכל יום מימי החג, היו שואבים מים ממעין השילוח הסמוך לירושלים
 ומנסכים אותם על גבי המזבח .
במסכת סוכה מתאר התלמוד את גודל וריבוי השמחה, עד שאמרו 
חכמים: “מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו“. 

בימינו, יש הנוהגים להרבות בשירות ותשבחות בלילי חול המועד סוכות
ולומר את חמש עשרה פרקי שיר המעלות שבספר תהלים (פרקים קכ – קלד). 
פרקים אלו היו נאמרים בבית המקדש בשמחת בית השואבה. 
לאחר תפילת שחרית אומרים את ה”הלל“.
במשך כל ימי חג הסוכות אומרים “הלל שלם”, ללא דילוג 
(שלא כבראש חודש שבו מדלגים על שני קטעים בהלל).  
 

שמחת בית השואבה על שום מה?

על שום ש:
 שאבו מים מנהר הירדן וניסכו אותם על גבי המזבח בימי חג הסוכות
 שאבו מים מימת הכנרת והביאו אותם לבית המקדש בחג הסוכות
 שאבו מים מנהר הגיחון וניסכו אותם על גבי המזבח בימי חג הסוכות
 שאבו מים מנהר הגיחון וניסכו אותם על גבי המזבח בשמחת תורה

 

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.