במעגל השנה העברית

חודש תשרי
יום הכיפורים – מהות החג


“…בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם
 “…כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, לפני ה’ תטהרו​  ​(ויקרא ט”ז; כ”ט,ל’)​ ​

מקורות ליום כיפור בתורה 
האלף בית של יום כיפור  
ימים נוראים 
יום כיפור ליסודי 

מהות החג 
מהותו של יום כיפור על פי ספר החינוך וספר התודעה, דעת
יום כיפור באתר כיפה​

מנהגי ערב יום כיפור
כפרות 
רבים נוהגים לערוך את מנהג “כפרות” בערב יום כיפור דווקא.
במנהג זה מביעים את השתוקקות הלב שה’ יסלח לעוונותינו ונשאר נקיים מחטא ועוון. נהוג לקחת ל”כפרות” תרנגול. 
יש נוהגים לקיים מנהג זה בבעלי חיים אחרים, כגון דגים. 
כמו כן ניתן להשתמש בכסף למטרת כפרות, ואחרי השימוש בו נותנים אותו לצדקה.
גם אלה העורכים כפרות בתרנגול, רגילים היו לתורמו, או את תמורתו, לאנשים נצרכים.  

כפרות, אתר כיפה
הדלקת נרות בים כיפור, ד”ר נ. וואהרמאן, דעת

ספרו על המנהגים הנהוגים אצל משפחתכם, בערב יום כיפור: 


לכו מחיל אל חיל 
נהגו להתחיל במוצאי יום הכיפורים, להתחיל מיד בבניית הסוכה, כדי לקיים את שנאמר “ילכו מחיל אל חיל”,
היינו, הולכים ממצווה למצווה, ובפרט עם סיום היום הקדוש בו כל אחד קיבל על עצמו להתקרב את ה’ ואל תורתו,
הרי ראוי שהמחשבות יעובדו הלכה למעשה, ולכן פונים לבניית הסוכה שהיא המצווה הקרובה ביותר. 
למי שאין אפשרות לבנות הסוכה, יכול ללמוד כמה הלכות מהלכות סוכה.

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.