מעגל השנה העברית

חודש שבט / ט”ו בשבט-משמעות היום מבחינה הלכתית

המקור לחג ט”ו בשבט:

עיינו במסכת ראש השנה פרק א’ משנה א’ והשלימו את הטבלה:

ארבעה ראשי שנים הם:

באחד בניסן

באחד באלול

רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי

באחד בתשרי

בחמישה עשר בשבט

כדברי בית הלל
בית שמאי טוענים שראש השנה לאילן חל באחד בשבט,
אבל הלכה כבית הלל .

לעניין מה קובע תאריך זה?
כמובן שהדבר חייב להיות שייך למצוות הקשורות לאילן
(עברו עם העכבר על שם המצווה!)
תרומות ומעשרות

ערלה ורבעי

שמיטה  

 למידע נוסף על מצוות הקשורות בארץ, משה”ח

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.