במעגל השנה העברית
חודש סיון
שבועות – תפילות וקריאה בתורה

תפילות החג
תפילות חג השבועות זהות לתפילות “שלוש רגלים” שעמהם נמנה חג זה.
קריאת התורה – מעמד הר סיני פרקים י”ט ו – כ’ בספר שמות
במרכז קריאת התורה-עשרת הדברות.
ההפטרה– ספר יחזקאל פרק א’ “מעשה המרכבה”

אקדמות
לפני קריאת התורה אומרים פיוט הנקרא “אקדמות” שהוא מעין קבלת רשות לפתוח בתפילה.
הפיוט כתוב בארמית ומספר בשבחו של הבורא ובשבחם של ישראל.
מחבר הפיוט הוא רבי מאיר בן רבי יצחק נהוראי שחי בימי רש”י בורמיזה ובמגנצה.
תקון ליל שבועות​
מפאת קיצורו של החג הנמשך יום אחד, צירפו את לילו ליומו וכך היה ל”יומא אריכתא” (יום ארוך) נוהגים איפוא , להיות ערים כל הלילה ולקרוא ב”תקון לליל שבועות” שהוא תמצית מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה, תקון זה נתחבר במאה ה-16 על ידי מקובלי צפת.
לפי ה”מגן אברהם”(סימן תצ”ד) הסיבה שערים כל הלילה היא: כי בשעת מתן תורה ישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקב”ה
להעירם לקבלת התורה לכן צריכים אנו לתקן זאת.

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.