במעגל השנה העברית

חודש סיון
חג מתן תורה

חג השבועות, כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמו של חג זה חג מתן תורה .   

שם זה בא להדגיש, כי מאורע יציאת מצרים לא נועד  אלא להיות הכנה למעמד הר סיני.
בתפילות חג השבועות מציינים אנו בקביעות:
חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו“.
מדוע מתן תורה ולא חג קבלת התורה?
ההסבר בא להדגיש, כי נתינת התורה הייתה במועד קבוע, ואילו קבלתה חורגת מכך, ומשתרעת ומתמשכת על פני כל ימות השנה ולילותיה.

חג הביכורים לא נקרא בתורה “חג מתן תורה“, משום שהתורה שייכת לכל הזמנים.
אי אפשר לצמצם את נתינת התורה ליום אחד בלבד, מתן התורה צריך להתרחש בכל יום, אמנם, ברור שביום מן הימים היה צריך לקבל את התורה, אבל מבחינת התורה, אין חשיבות מיוחדת ליום עצמו.
רק מאוחר יותר, עקב ירידת הדורות, ראו חכמים צורך לדון בשאלה, מהו התאריך המדויק שבו ניתנה תורה?
חז”ל נחלקו בדעותיהם, אם מתן תורה היה ב ו’ בסיוון או ב-ז’ בסיוון, להלכה אנו מציינים את מעמד הר סיני ב-ו’ סיוון.

​​”בשלושה כתרים נכתרו ישראל.
כתר תורה,  וכתר כהונה, וכתר מלכות:
כתר כהונה – זכה בו אהרון 
כתר מלכות – זכה בו דוד
כתר תורה – הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, כל מי שירצה יבוא ויטול”
(רמב”ם, הלכות תלמוד תורה)מדוע התעכב מתן תורה, דף עבודה, בריינפופ

אתר דעת 
מעמד הר סיני לשעתו ולדורות הרב אהרון כץ, בר-אילן 

 

 

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.