במעגל השנה העברית
חודש ניסן – פסח

מחשבות והגות

מצוות “והגדת לבנך”

בהתגלות ה’ אל עם ישראל דרך הניסים שבזמן יציאת מצרים, הונחו יסודות האמונה לדורות.
היציאה לחירות – חירות הגוף יחד עם חירות הרוח – מהווים דוגמא לגאולת העם עד היום.
ההקפדה בהלכות הפסח תופסת מקום נרחב מאוד, עד שדוקא על חג זה אמרו שמתחילים לדרוש בהלכות החג שלושים יום קודם החג. הרשמים הנעלים של יציאת מצרים חייבים לבוא לידי ביטוי בעולם הלכה למעשה, שכן תורתינו היא תורת חיים.
כך בספר החינוך, ובין היתר בעניין איסור שבירת עצם מקורבן פסח (מצוה טז): “דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו. ולבו ומחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע…”
יש להשתדל להרגיש התרוממות והתעלות דוקא בקיום הפסח “כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו“.
כאן יש להדגיש מצוה מרכזית שלא תמיד אנו מתכוננים אליו כראוי.
אין לנו היום הרבה מצוות מדאורייתא הקשורות לחג הפסח, משום שרוב
ההלכות הללו נוגעות לקורבן הפסח.
 לא כן מצוות “והגדת לבנך” שהיא מדאורייתא וחייב כל אדם לספר ביציאת מצרים בלילה זה וכל המרבה הרי זה משובח. אולם, כאן יש פספוס מסויים.
מרוב הכנות לחג ונקיון הבית לא רק מחמץ כי אם גם מאבק, לפני ליל הסדר אין אנו מוצאים זמן פנוי לעסוק בהכנות למצווה זו.
בליל הסדר עצמו כולם כבר עייפים ולכן לוחצים לקצר כדי שלא יתחילו המסובים להרדם.
נמצא שבמצווה זו אין אנו מהדרים כמו המצוות אחרות בחג זה והם לכל היותר מדרבנן.
כדאי מאוד להשתדל למצוא זמן מראש לתכנון הסדר. יכולים להיות שותפים למשימה זו גם הילדים ובמיוחד ילדים גדולים. ניתן להכין דברי תורה, שאלות, חידונים ואפילו משחקים והצגות סביב סיפור יציאת מצרים.
אפשר כל שנה לרכוש הגדה חדשה, ויש כאלה שמאוד עוזרים לגוון את הסדר.
אין סיבה שילדים בתיכון שהם פעילים בבית הספר ובתנועות הנוער לא יהיו שותפים בפעילות זו.
שנזכה לקיים גם מצווה זו כהלכתו. וה’ יגן עלינו ועל חיילינו מכל רע, ויתקיים בנו ההבטחה: “כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות”.

הרב שמעון גולדמן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.