מעגל השנה העברית

חודש כסלו

חנוכה-רקע היסטורי

במאה השניה לפני הספירה, בקש המשטר הסורי-יווני של אנטיוכוס לנתק את היהודים מיהדותם, בתקווה שיתבוללו וייטמעו בתרבות יוון ההלניסטית.
על מנת לממש זאת, הוציא אנטיוכוס אל מחוץ לחוק את קיום המצוות, כולל מצוות תלמוד התורה, והדבר החל למוטט את בסיס החיים היהודיים.
נראה היה כי אנטיוכוס אכן מצליח בתכניתו, היות ויהודים רבים אכן עזבו את מסורת אבותיהם, נישאו בנשואי תערובת והעניקו לעצמם שמות יווניים.  

בתגובה, נמלטה קבוצת יהודים קטנה להרי יהודה, בהכריזם מרד גלוי על גזרת אנטיוכוס.
קבוצה קטנה זו של יהודים הנאמנים לדתם, בהנהגת מתתיהו ובנו, יהודה, ניהלה “מלחמת גרילה” כנגד הצבא הסורי. 

אנטיוכוס שיגר גייסות צבא מאומנים היטב לדכא את המרד – אבל קומץ המכבים הצליח, באפן נסי, לגבור על אלפי החיילים ולגרש אותם מאדמתם.

לוחמים יהודים נכנסו לירושלים בחודש כסלו בשנת 164 לפני הספירה ומצאו את בית המקדש פרוץ ומחולל בידי זרים.

הם טהרו את המקדש וחנכו אותו מחדש ביום כ”ה בכסלו.

כאשר הגיע הזמן להדליק מחדש את המנורה, חפשו היהודים שמן טהור בכל בית המקדש, אבל הצליחו למצוא רק כד קטן אחד של שמן שנשא את חותמו של הכהן הגדול.
חותמת זו היוותה עדות לכך שהשמן לא נטמא בידי היוונים וניתן היה להשתמש בו לצורך הדלקת המנורה.

 בדרך נס הספיק השמן המועט, מלבד ליום הראשון, לשבעה ימים נוספים, שזהו בדיוק פרק הזמן שהוצרך להכנת והבאת שמן חדש למנורה.

מאז ועד היום, אנו מקיימים את מצוות החנוכה במשך שמונה ימים, לזכר הניצחון הניסי של המכבים על היוונים ולזכר נס פח השמן. 
מצוות החנוכה מתבצעת על ידי הדלקת החנוכייה.
(הטקסט נלקח מאתר אש התורה)

היכנסו לאתר הבא, קראו את הסיפור ההיסטורי אודות חג החנוכה

וענו על השאלות הבאות הבאות: 

1. ארץ ישראל נכבשה שוב ושב בהיסטוריה כיון ש: 

2. אנטיוכוס כבש את ישראל בשנת 200 לפני הספירה וקבע את הגזירות הבאות: 

3. כאשר שליחי אנטיוכוס פנו ליהודה המכבי שיתייוון תגובתו הייתה :

4. יהודה המכבי הצליח במרד כיון ש: 

5. המכבים טיהרו את המקדש, וחוו את נס חנוכה שהיה: 

6. המכבים אמנם הפסידו בקרבות אך השיגו את מטרתם שהייתה: 

7. חז”ל קבעו את ימי החנוכה לדורות כדי לציין ש: 

​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.