אישור תוכנית החלוקה באו”ם
 

כ”ט בנובמבר, מט”ח

משואה לתקומה:
דברי הרב סלוביציק – קול דודי דופק

דברי הרב עוזיאל, לולי ה’

הרב יצחק הלוי הרצוג, אצבע אלוקים

1 . כיצד מסבירים הרבנים את הקשר שבין הגלות והשואה,  לבין הצורך במדינה יהודית?


מפת “תכנית החלוקה” – כ”ט בנובמבר 1947

מפה

 

​ –מפת תוכנית החלוקה כפי שהוצעה ע”י האו”ם

2. לפי מפת תוכנית החלוקה, האם אתה גר בשטח שיועד למדינה היהודית? או בשטח שיועד למדינה הערבית?

אני גר ביישוב:                       
היישוב נמצא בשטח שיועד:     


רקע היסטורי – קישורים:

כ”ט בנובמבר, תוכנית החלוקה של ארץ ישראל, מט”ח
תכנית החלוקה, ויקיפדיה
נוסח החלטת עצרת האו”ם על זכותינו על ארץ ישראל:

דבריו בפני ועדת פיל דבריו של בן גוריון לגבי המנדט של העם היהודי על ארץ ישראל,

עמדתו של הרב בר-אילן כלפי תוכנית החלוקה

 –דברי הרב בר-אילן כנגד ההסכמה לתוכנית החלוקה בקונגרס הציוני 1937-ה 20

לאחר תוכנית החלוקה, המאבק על הדרך לירושלים

המשל על האוטובוס – האם יש מספיק מקום בארץ ישראל?

3 . מה אנו למדים מהמשל על הסיכויים לחיי שלום בארץ ישראל?

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.