במעגל השנה העברית

חודש איר
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

ביום זה, מתייחד עם ישראל עם זכר בניו ובנותיו שנפלו במערכות ישראל ומשתתף בצער המשפחות השכולות  

תפילת “יזכור”

יזכור אלוהים
את בניו ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה – בדרך
את חילי צבא-הגנה-לישראל אשר נפלו במלחמות ישראל.
יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה
וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכות הכבדות.
יהיו גבורי הדרור והנצחון הנאמנים והאמיצים
חתומים בלב ישראל לדור-דור.

 

​​​​​​​

תפילה לשלום

יהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו
שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם
ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם.
ולא ישאו עוד גוי אל גוי חרב
ולא ילמדו עוד מלחמה,
רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת לאמתו,
אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת
חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה וקנטור
ושפיכות דמים חס ושלום,
רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך תתברך, לנצח.
רי נחמן מברסלב,  ליקוטי תפילות
צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.