במעגל השנה העברית

חודש אדר
פורים – מצוות חג הפורים

ארבע הן המצוות המיוחדות לפורים
1. מקרא מגילה
2. משתה ושמחה
3. משלוח מנות איש לרעהו 
4. מתנות לאביונים

מקרא מגילה
חייב אדם לקרות המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום .
קריאה של לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום, ואם קראהּ משעלה עמוד השחר, יצא (ידי חובת המצווה).
שלחן ערוך, אורח חיים סימן תרפ”ז, סעיף א’


משתה ושמחה – סעודת פורים
משתה ושמחה הינה המצווה העיקרית של חג הפורים.
סעודת פורים צריכה להתקיים ביום דווקא.

 

 

משלוח מנות
חייב כל אדם לשלוח לכל הפחות לאדם אחד שתי מתנות, דכתיב: “ומשלוח מנות איש לרעהו”, משמע שתי מתנות לאחד.
וכל המרבה לשלוח מנות לרֵעים, הרי זה משובח.
ומכל מקום מוטב להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרֵעים, כי אין שמחה גדולה ומפוארת לפני הקב”ה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות. 
קיצור שולחן ערוך, סימן קמ”ב

מתנות לאביונים
“וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים” (מגילת אסתר)

 

דפי עבודה
מצוות ומנהגי החג, משרד החינוך

 

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.