0

ענייני כיבוד הורים (הרב שלומי רוזנברג)

דף מספר 10 – ענייני כיבוד הורים – א – לא עמוד א דף מספר 11 – ענייני כיבוד הורים – ב – לא עמוד א דף מספר 12 – ענייני כיבוד הורים – ג – לא עמוד א-ב דף מספר 13 – כיבוד הורים – ד – כיצד ומשל מי – לא [...]

0

דף לא עמוד ב: כבוד לאבא זקן- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  11   נושא כבוד לאבא זקן דף לא ע”ב ציטוט רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה אמרה לי’ בעינא תכשיטין עבד לה בעינא גברא נייעין לך בעינא גברא דשפיר כותך שבקה ואזל לארעא דישראל שמע דקא [...]

0

דף לא עמוד ב: מצווה או מתנדב- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  10   נושא מצווה ומתנדב דף לא ע”א ציטוט וא”ר חנינא ומה מי שאינו מצווה ועושה כך מצווה ועושה עאכו”כ דאר”ח זגדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה אמר רב יוסף מריש [...]

0

דף ל עמוד א: עד מתי הורים מחליטים על ילדיהם- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  2   נושא החלטות הורים על ילדיהם – עד מתי דף ל ע”א ציטוט   א”ל רבא לר’ נתן בר אמי: אדידך על צוארי דבריך משיתסר ועד עשרים ותרתי. ואמרי לה: מתמני סרי עד עשרים [...]

0

דף לא עמוד ב: גבולות כיבוד הורים- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  1   נושא גבולות כיבוד אב ואם דף לא : ציטוט כי אתא [כאשר בא] רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר: פעם אחת היה אותו דמא בן נתינאלבוש סירקון (בגד מפואר) של זהב, והיה יושב בין גדולי רומי. ובאתה אמו [...]

page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות
מעבר לסרגל הכלים