דף עבודה

לחץ להורדת קובץ WORD של דף העבודה 

 

דף ג. מהנקודותיים במילים “במאי אוקימתא” עד המילים “לא בעי כוליה האי”

 

חלק א – סוגיית קנין ברוחות (עד “בתוך שלו החזיק”)

 

מבוא

הגמרא העמידה את המשנה, במציאות שבה החצר המדוברת אינה בת חלוקה, ובכל זאת החליטו שני השותפים לחלקה. במקרה כזה הם חייבים לבנות כותל.כאן תברר הגמרא כיצד אפשר לחייב לבנות כותל, הרי ברגע שהדבר לא ימצא חן בעיני אחד מהשותפים הוא יכול לחזור בו מרצונו לחלק את החצר, ואז לא יתחייב בבניית כותל, שהרי החצר אינה בת חלוקה!!
האם תתכן אפשרות של החלטה על חלוקה אשר ממנה אי אפשר לחזור?

מושגים

קניין- כדי לתת תוקף משפטי, להחלטה או מעשה מסוים, יש לעשות פעולת קניין. מאותו רגע שנעשה הקניין ההסכם/המכירה  חלים.
בפעולת הקניין מועבר חפץ מסוים (בד”כ סודר) מידו של האחד לשני ובכך הוא קונה אותו.
פעולת הקניין מועילה בד”כ לקנית מיטלטלין, ולכן הגמרא מתקשה להבין כיצד פעולת קניין תועיל לקיום חלוקה של חצר אשר איננה נכס מטלטל.

קניין “ברוחות”– עיין ברש”י

חזקה-עוד פעולה אשר נותנת תוקף משפטי לקנין הנה “חזקה” כלומר פעולה של שימוש מעשי בדבר הנקנה. כשאדם עודר מעט בשדה שקנה הרי פעולה כזאת מאפשרת את חלות הקניין ומעבירה את השדה מרשות האחד לשני.

שאלה

איזו פעולה הופכת את חלוקת החצר לדבר שאי אפשר להתחרט עליו לפי ר’ יוחנן ולפי רב אשי.
העמקה: האם רב אשי מדבר בהכרח על אפשרות אחרת מר’ יוחנן או שהוא מחדש חידוש בדברי ר’ יוחנן?  עיין תוד”ה “רב אשי אמר”.

 

חלק  ב – מידות חומרי הבנייה  (“גויל אבני”…”כוליה האי”)

מבוא

המשנה פרטה חומרים שונים מהם בונים כותל.ראינו שלכותל גויל יש צורך בעובי של 6 טפחים, גזית-5, כפיסין-4, לבנין-3.
הגמרא בסוגיתנו מנסה לברר את מהותם של החומרים הכתובים במשנה, ואת גודלה של כל יחידת בניה.

מונחים:

 
גמרא גמירי לןבמסורת לומדים אנו אותה. ישנם דברים אשר אנו יודעים ממסורת המכונה “גמרא”. מהותם של הגויל והכפיסין נלמדו במסורת שעברה מדור לדור.

וליטעמיך-ולשיטתך. פעמים שהגמרא בתשובה לדעתו של אמורא מסוים, מנסה  לבדוק את שיטתו, לדייק בה ולמצוא בה נקודת תורפה: “אם שאלת זאת על שיטתי, בדוק את שיטתך היטב לפני כן ואולי תסיק מסקנות”

איכא דאמרייש אומרים.   לעיתים מהלך מסוים נשנה באופן קצת אחר ע”י אמורא אחר, ואז מפרטת הגמרא את המהלך הנוסף אשר דומה למהלך הקודם ובמידה מסוימת אף חוזר עליו חלקית.

ש”מ(שמע מינה)-ביטוי אשר מצביעה על מסקנה מסוימת העולה ממהלך הדברים. בסוגיתנו ה”שמע מינה” מבטא מסקנה הלכתית.

שאלות

 

  1. מהן שתי האפשרויות, להבין מדוע כותל העשוי מגויל עבה יותר מכותל גזית?  כיצד ועל סמך מה מוכרעת השאלה?

 

  1. מהן שתי האפשרויות להבנת ההבדל בין כותל כפיסין ללבנים?

 

  1. לאיזו מסקנה הלכתית מגיע אביי, מהדיון לגבי עובי הכותל?

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש