במטרה  לאפשר לתלמידים רבים יותר בחט”ב למצות את הפוטנציאל שלהם בתחום המדעים  ולהכינם לקראת הבחירה במסלול  מקצוע מורחב של  5 יחידות  במקצועות המדעיים  (פיזיקה, כימיה וביולוגיה), בשנה”ל תשע”ח ייצא  הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בפיילוט  של  הוראה דיסציפלינרית בכיתות ט’ שמטרתו העמקת  ההוראה בדגש על  הבנה, חיזוק המוטיבציה    והקניית  מיומנויות וכן הידוק  הקשר השש שנתי ברצף הלימודי.

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות ט’ הלומדים ברמה א’ מתימטיקה שבבית ספרם אין עדיין מסלול מצוינות מדעית-בעדיפות ראשונה ,  המלמדים כך שכל תלמיד כיתה ט’ לומד  5  ש”ש לפחות במדע וטכנולוגיה  , המורים למדע וטכנולוגיה  עברו הרחבות הסמכה  לפיסיקה, כימיה או ביולוגיה  או מורים מקצועיים מהחטיבה העליונה שעברו הכשרה להוראה בחטיבת הביניים והינם בעלי תעודת הוראה/ רישיון הוראה תקף.

התוכנית יכולה להיות ממומשת ככיתה נפרדת או שילוב של תלמידים ממספר כיתות לקב’ לימוד משותפות.

בתי ספר שייבחרו לפיילוט, ילמדו בכיתה ט’ את מקצוע המדעים על פי המקצועות הדיסציפלינריים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה ( מתווה הוראה אחר שלדעתם ישיג את המטרות לעיל) , בהלימה לתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה של כיתה ט’, הכולל ביצוע עבודת חקר. בית הספר יקבל שעה נוספת לכל קבוצת לימוד שגודלה לא יעלה על 25 תלמידים (ולא פחות מ-20 תלמידים) להוראת מקצועות המדעים, כך שכל מקצוע יקבל 2 ש”ש. מס’ הקבוצות יהיה בין 1-3 בהתאם למס’ התלמידים הלומדים מתמטיקה בקבצה א’  ובהלימה להצעת התוכנית הבית ספרית.

בתחום הפיסיקה והכימיה תשולב תמיכה והדרכה לצוות המורים , בנושא עבודות חקר דיסציפלינריות, בלמידה משולבת רובוטיקה ועוד.

יינתן יתרון לבתי הספר :

  • בהם 3 כיתות מקבילות לפחות בשכבת כיתה ט’ (בתי ספר קטנים מזה יגישו הצעות שיידונו בשלב ב’ בהתאם לתקציב התוכנית)
  • קיימת מעבדה תקנית
  • ביה”ס 4 שנתי או 6 שנתי
  • אין בביה”ס מסלול מצוינות מדעי (או שמס’ התלמידים הלומדים בהקבצה א’ מאפשר פתיחת קב’ מצוינות נוספת בעדיפות נמוכה יותר)
  • ביה”ס מעוניין לקדם את לימודי המדעים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בשלושת המקצועות הנ”ל ומצהיר על כך באמצעות הצבת יעדים מדידים.
  • כל בית ספר המעוניין להתקבל לפיילוט מתבקש:
  • להגיש הצעה ברת מימוש לחיזוק לימודי המדעים בקרב תלמידים המגלים    עניין ומוטיבציה להמשיך ללמוד מקצועות אלו ברמת  5 יחידות.
  • התוכנית תכלול:

מתווה שבו יעדים ודרכי פעולה  מדידים לקבלת עדיפות בהשתלבות בתוכנית

תיאור צוות המורים שיפעיל את התוכנית,  שיטת ההוראה,

ודרך בחירת התלמידים המשתתפים. (הדרישה הבסיסית היא הקבצה א’ במתימטיקה)

  • היקף הגשת הבקשה לא יעלה על עמוד אחד A4

הצעות זוכות ייבחרו על פי שקלול  גורמים בלתי תלויים בביה”ס (ראה פירוט בהמשך) ובנוסף  איכות  ההצעה של בית הספר.

בתי ספר המעוניינים להיכנס לפיילוט, אנא  הפנו את פניותיכם למפקח/ת / מדריכה מרכזת הממונה על תחום המדעים והטכנולוגיה במחוז. מספר המקומות מוגבל. הבקשה תשלח אלי עם המלצת הפיקוח.

ניקוד בסיסי שיינתן לכל ביה”ס:

מס’ קריטריון ניקוד
1  

מס’ תלמידים ממוצע  בשכבה.

מעל 150    =   10 נק’ 

בין 101 ל-150   =8  נק’

עד 100 (כולל)=6  נק’

2  

מצב סוציו אקונומי של הישוב (לפי מדד הלמ”ס)

8 עד 10  = 5 נק’

4 עד  7   = 7 נק’

1  עד 3   = 10 נק’

 

בהצלחה!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
כפתור נגישות פתוח