אגף מחקר ופיתוח, ניסויים ויוזמות של משרד החינוך פרסם בשנה”ל תשע”ז מסמך מפורט המגדיר את עקרונות הפעולה של מערכת החינוך לקראת מעבר לפדגוגיה מוטת עתיד. המסמך כולל מודל שמאפשר את “התאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה, ומשמר את הרלוונטיות של החינוך ללומד ושל הלומד אל העולם”, והוא נוצר בעבודה שיתופית של חוקרים ואנשי חינוך מובילים, ביניהם גם נציגה של רשת אמי”ת – ד”ר הילית פינקלשטיין, ראש תחום מו”פ פדגוגי וטכנולוגי, ומנהלת תוכן במתחם הגוגיה.
גרסה עדכנית של המסמך עתידה להתפרסם בדצמבר 2017 ואנו נעדכן על כך כאן. עבור מנהלים, צוותי מו”פ בית-ספריים והורים שמעוניינים להעמיק בנושא מגמות עתידיות בחינוך, מסמך זה הוא התחלה מצוינת ללמידה. המתווה מצביע על שישה עקרונות פדגוגיים שיעצבו את בתי הספר בעתיד וישפיעו בהתאם על פיתוח דרכי למידה חדשות: פרסונליות (למידה אישית), שיתופיות (למידה חברתית), אי-פורמליות (Lifewide Learning), גלוקליות (שילוב בין גלובליות ולוקליות בלמידה), תמורתיות (חשיבת עתיד) ותכלול (אינטגרציה; חשיבה הוליסטית).

באתר משרד החינוך ניתן להוריד את המסמך בגרסת PDF וכן לקרוא על תהליך כתיבתו, הרציונל שעומד מאחורי המתווה ועוד. כמו כן מוצעת שם ערכת כלים יישומיים לפיתוח והטמעה של פדגוגיה מוטת עתיד במוסדות חינוך ומניפת גווני עתיד המציגה דוגמאות של חדשנות פדגוגית מהעולם ומישראל וסוקרת את המגמות המובילות בתחום.

לקריאת המתווה באתר האינטרנט של אגף מו”פ, ניסויים ויוזמות

לתפיסת בית הספר העתידי של רשת אמי”ת

(תמונה: מתוך תערוכת Bett לחדשנות וטכנולוגיה בחינוך, לונדון 2017)