כנס בוגרים אמי”ת פתח תקוה

כנס בוגרים

ברוכים הבאים לכנס בוגרים בסימן 25 שנים למודל המשפחתי בכפר הנוער אמי”ת פתח תקווה.

נשמח לעמוד אתכם בקשר בעתיד.


    “במילוי הפרטים לעיל לצורך הרשמה לכנס בוגרים, נתתי את אישורי והסכמתי לקבל מרשת אמי”ת, מעת לעת, דיוורים שיתכן ויכילו גם חומר פרסומי, ואני מודע לכך שרשת אמי”ת מתחייבת בפני כי הפרטים שלי נשמרים במאגר המידע של הרשת לשימושה הבלעדי בלבד ולא יועבר לאחרים.”

    ברוכים הבאים לכנס בוגרים בסימן 25 שנים למודל המשפחתי בכפר הנוער אמי”ת פתח תקווה.

    נשמח לעמוד אתכם בקשר בעתיד.


      “במילוי הפרטים לעיל לצורך הרשמה לכנס בוגרים, נתתי את אישורי והסכמתי לקבל מרשת אמי”ת, מעת לעת, דיוורים שיתכן ויכילו גם חומר פרסומי, ואני מודע לכך שרשת אמי”ת מתחייבת בפני כי הפרטים שלי נשמרים במאגר המידע של הרשת לשימושה הבלעדי בלבד ולא יועבר לאחרים.”