בעזרת ה' הנני מקבל על עצמי בלי נדר להצטרף ולקחת חלק במבצע ההנצחה הגדול של ישיבת אמית כפר גנים מנציחים וזוכרים - לזכרו של אוראל מאוגמי ז"ל
    הנני מקבל על עצמי להשתדל לגייס בעזרת ה' 3600 ₪5000 ₪7200 ₪12000 ₪אחר

      בעזרת ה' הנני מקבל על עצמי בלי נדר להצטרף ולקחת חלק במבצע ההנצחה הגדול של ישיבת אמית כפר גנים מנציחים וזוכרים - לזכרו של אוראל מאוגמי ז"ל
      הנני מקבל על עצמי להשתדל לגייס בעזרת ה' 3600 ₪5000 ₪7200 ₪12000 ₪אחר