תרומה להכנסת ספר תורה  -אמית המר רחובותספר תורה

לתרומה – אנא בחרו את האפשרות הנוחה לכם ביותר.

התרומות לעמותת נשי אמי”ת מוכרות לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה

תרומה בסך 10,000 ש"ח עבור עשרת הדברות

תרומה בסך 25000 ש"ח עבור חומש

אחר