תרומה עבור גמ”ח בית ספרי – אמית אורי

התרומות לעמותת נשי אמי”ת מוכרות לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה

לבירורים:
ישראל ריזה Israelr@amit.org.il