מכינה קדם-צבאית אמי”ת פתח תקווה – המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)
מען למשלוח הצ’ק:
“כפר הנוער אמי”ת פתח תקווה ע”ש בלאט”.
רח’ הרצוג 16 פתח תקוה 4927081.
* נא לציין שהתרומה היא עבור המכינה הקדם צבאית

Send checks payable to:  AMIT Women
:Address
AMIT Kfar Blatt Youth Village
Hertzog 16
4927081 Petach-Tikva
ISRAEL
Please note this is for the premilitary college*