מכינה קדם צבאית טכנולוגית – אמי”ת המר רחובות
המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)
מען למשלוח הצ’ק: אמי”ת המר רחובות
רח‘ קיבוביץ פינת ש. בן ציון,  7612201  רחובות 
* נא לציין שהתרומה היא עבור המכינה הקדם צבאית

Send checks payable to:  AMIT Women
:Address
AMIT HAMER RECHOVOT
Kibovitz St. and corner of Sh. Ben Zion 
7612201 Rehovot
ISRAEL
Please note this is for the premilitary college*