כפר הנוער אמי”ת פתח תקווה ע”ש בלאט – המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

מען למשלוח הצ’ק:
“כפר הנוער אמי”ת פתח תקווה ע”ש בלאט”.
רח’ הרב הרצוג 16, פתח תקווה, מיקוד 4927081

Send checks payable to:  AMIT Women
:Address
AMIT Kfar Blatt Youth Village
Hertzog 16
 4927081  Petach-Tikva
ISRAEL