המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)
ישיבת אמית נתיבות דרור
שדרות ירושלים 10 אור עקיבא
3062914

Send checks payable to:  AMIT Women
Address: Yeshivat Amit Netivot Dror
Sderot Yerushalaim  10
Or-Akiva 3062914

ISRAEL