הלוואת סוף שנת שמיטה לישיבת אמית נתיבות דרור

שמיטת כספים – יגדיל תורה ויאדיר

 שמיטת כספים היא רעיון נפלא. אחת לשבע שנים יכול הלווה להשתחרר ממעמסת החובות הרובצת עליו ומדכאת אותו, ולפתוח דף חדש בחייו. האביון משתקם והפערים בחברה מצטמצמים. עין טובה ולב פתוח יוצרים אוירה חברתית חדשה. (הרב יעקב אריאל)

א . מצוות עשה מהתורה להשמיט (לבטל) את החובות בסוף השנה השביעית, וכן ישנה מצוות לא תעשה – שלא לתבוע את החובות אחר שנת השמיטה. כיום, שמיטת כספים נוהגת רק מדברי חכמים, הן בארץ והן בחו”ל (שו”ע, חו”מ, ס”ז).

ב . מצוות לא תעשה – שלא להימנע מלהלוות לחברו קודם השמיטה מחשש שהחוב יישמט.

ג . לפיכך, חוב שהגיע זמנו להיפרע לפני סוף השמיטה (ערב ראש השנה תשפ”ג) בטל, ואסור לתובעו אלא אם כן ישתמש האדם בתקנת הלל הזקן – פרוזבול! משמעות “הפרוזבול” – מסירת החוב לבית דין שהם יגבו מן הלווה.תקנתו של הלל נובעת מהרצון למנוע ניצול ציני של הלווים ולאפשר למלווים להלוות בבטחה.

ד. כתב הבן איש חי:
והנה יש מתחסדים אחר שכותבין הפרוזבול מלווה לחבירו סך מה… ועל זה הסך לא יחול הפרוזבול כיון שהלווהו אחר זמן הפרוזבול ואז אחר ראש השנה… יאכל הלווה ולחדי(וישמח)  במעות אלו, והמלווה לחדי (ישמח) במצות שמיטת כספים שקיים אותה בפועל, ותהילות לאל יתברך, הנהגתי מצוה זו פה עירנו…, אשריהם ישראל אוהבי מצות ה’ ועושים אותה בשמחה: (שנה א’ כי תבא)

 שותפים נכבדים!

אנו מזמינים אתכם לזכות במצווה נדירה זו של שמיטת כספים. בצעו הלוואה לישיבתנו על כל סכום שתרצו ושתהיו מוכנים לשמוט. לאחר שתשמיטו (תבטלו) את החוב ותקיימו את המצווה, הוא יהפוך לתרומה למען הגדלת תורה בקרב נערי ישראל. בכך אתם מקיימים גם מצוות שמיטת כספים בהידור, גם מצוות צדקה וגם מצוות החזק התורה ולומדיה.

 איך זה עובד?

-חותמים
על שטר פרוזבול ויוצרים אפשרות לגבות את ההלוואות שהלווינו במהלך השמיטה, למעט הלוואה זו.
-מלווים 💰️
כל סכום שתבחרו להגדלת התורה בקרב נערי ישראל
-שומטים
 בסוף שנת השמיטה ההלוואה תישמט
מקיימים מצות שמיטת כספים
הכסף יועבר לטובת הגדלת תורה והאדרתה בקרב נערי ישראל

 זכרו, מדובר בהזדמנות של פעם בשבע שנים!

שווה להיות שותפים

התרומות לישיבת אמי”ת נתיבות דרור. 
קבלה לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה תצא מעמותת נשי אמי”ת

 

לבירורים:
הרב שרון שער ראש הישיבה: 054-2332794
ssndoa@gmail.com

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt