ישיבת אמי”ת נחשון מטה יהודה

המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

ישיבת אמי”ת נחשון מטה יהודה
מרכז חינוכי אבן העזר
ד.נ. שמשון 99700

Send checks payable to:  AMIT Women

:Address

Yeshivat  Amit  Nachson Mate Yehuda

  Merkaz Chinuchi Even Haezer

 D.N Shimshon 99700

ISRAEL