ישיבת אמי”ת חברותא עש ביננפלד

המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

ישיבת אמי”ת חברותא עש ביננפלד
רח’ ירושלים 1   43501
ת.ד. 17, רעננה

Send checks payable to:  AMIT Women

Address: A​MIT Bienenfeld Hevruta Yeshiva
1 Yerushalayim Street
Kfar Batya, Raanana 43501
ISRAEL​