ישיבת אמי”ת

בלבב שלם ירוחם

המחאות


לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

ישיבת אמי”ת בלבב שלם ירוחם

ת.ד 90   ירוחם   

Send checks payable to:  AMIT Women

Address:Yeshivat  Amit  Belevav Shalem Yerucham
P.O.B 90 Yerucham ISRAEL