המחאות

 

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)
ישיבת אמית באר שבע
מבצע יואב 5 באר שבע
8446401

Send checks payable to:  AMIT Women
Address: Yeshivat Amit Beer Sheva
Mivtza Yoav 5
 Beer Sheva 8446401

ISRAEL