ישיבת אמית אשדוד
תרומה 

שלום רב,
לתרומה – אנא לחצו על כרטיס אשראי.
התרומות לעמותת נשי אמי”ת מוכרות לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה

כרטיס-אשראי