ישיבת אמי”ת אלירז פתח תקווה

המחאות

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

מען למשלוח הצ’ק:
“ישיבת אמי”ת אלירז פתח תקווה”.
רח’ יבנה 25 פתח תקווה,  מיקוד 4938977

Send checks payable to:  AMIT Women
:Address
YESHIVAT AMIT  ELIRAZ
Yavne 25
4938977  Petach-Tikva
ISRAEL