תרומה להכנסת ספר תורה – אמית באר עמי עכשו תורה באר עמי

    הקדשת התרומה ל:

    *שימו לב- בתרומה של 2500 ש"ח ומעלה יונצח שמו של הנפטר בתוך ספר התורה