המחאות – אמי”ת עכו
 

לפקודת “נשי אמי”ת (ע.ר)

קהילה חינוכית אמי”ת עכו

יהודה בורלא 14, עכו

2466607

Send checks payable to:  AMIT Women
Address: AMIT ACCO
Yehuda Burla 14
 2466607  Acco

ISRAEL